LA 104/2006

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevan

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.10.2006 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 19.10.2006

Käsittely päättynyt 13.03.2007

Käsittelyvaiheet

20.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

20.10.2006

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

13.03.2007

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.