LA 105/2009

Laki tuloverolain 106 §:n muuttamisesta (Tarja Filatov /sd ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.11.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 133/2009 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 12.11.2009

Käsittely päättynyt 24.11.2009 VaVM 39/2009 vp

Käsittelyvaiheet

13.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

13.11.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

24.11.2009

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: