LA 107/2006

laiksi päästökauppalain muuttamisesta (Oras Tynkkynen /vihr)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.10.2006 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 161/2006 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 23.10.2006

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: