LA 107/2007

LA 107/2007

Laki opintotukilain 11 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.10.2007 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 64/2007

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 26.10.2007

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

Asian ilmoittaminen

26.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.