LA 107/2008

LA 107/2008

Laki tuloverolain 95 §:n muuttamisesta (Bjarne Kallis /kd ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.10.2008 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 112/2008

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 24.10.2008

Käsittely päättynyt 18.11.2008 VaVM 22/2008 vp

Käsittelyvaiheet

04.11.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

04.11.2008

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

18.11.2008

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​