LA 109/2007

Laki tieliikennelain 24 a §:n muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.11.2007 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 212/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 15.11.2007

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.11.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

17.11.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- HE 212/2010 vp