LA 110/2007

LA 110/2007

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.11.2007 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 119/2008

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 15.11.2007

Käsittely päättynyt 03.12.2008 SiVM 9/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.11.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

03.12.2008

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​