LA 117/2007

LA 117/2007

Siviilipalveluslaki ja lait eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (Paavo Arhinmäki / vas)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.11.2007 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 140/2007

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 08.11.2007

Käsittely päättynyt 09.11.2007

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

08.11.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

09.11.2007

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- HE 140/2007 vp