LA 118/2008

laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (Tarja Filatov /sd

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.11.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 20.11.2008

Käsittely päättynyt 12.04.2011

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.11.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Kirjaus

12.04.2011

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.