LA 123/2003

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta - Timo Soini

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.10.2003 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 80/2003 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 09.10.2003

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

10.10.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

I käsittely

10.10.2003

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)