LA 125/2004

LA 125/2004

laiksi opintotukilain 14 a §:n muuttamisesta (Antti Kaikkonen /kesk)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.10.2004 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 9/2006

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 28.10.2004

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

28.10.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

31.03.2006

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​