LA 126/2005

LA 126/2005

laiksi elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta (Anni Sinnemäki /vihr ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.10.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 135/2006

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 07.10.2005

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

27.09.2006

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​