LA 126/2008

LA 126/2008

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta (Tarja Filatov /sd ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.11.2008 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 41/2010

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 20.11.2008

Käsittely päättynyt 15.06.2010 VaVM 21/2010 vp

Käsittelyvaiheet

21.11.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

21.11.2008

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

15.06.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: