LA 127/2007

LA 127/2007

Laki tuloverolain 64 §:n muuttamisesta (Tarja Filatov /sd ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.02.2008 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 133/2009

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 27.02.2008

Käsittely päättynyt 24.11.2009 VaVM 39/2009 vp

Käsittelyvaiheet

29.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

29.02.2008

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

24.11.2009

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: