LA 131/2005

LA 131/2005

laiksi toimeentulotuesta annetun lain 7 ja 14 §:n muuttamisesta (Marjaana Koskinen /sd ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.10.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 155/2005

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 12.10.2005

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

13.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

24.11.2005

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​