LA 132/2005

LA 132/2005

Laki väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta (Ben Zyskowicz /kok ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.10.2005 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 146/2005

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 14.10.2005

Käsittely päättynyt 18.11.2005 VaVM 25/2005 vp

Käsittelyvaiheet

14.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

I käsittely

14.10.2005

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

18.11.2005

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​