LA 132/2007

LA 132/2007

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä kiinteistöverolain väliaikaisesta muuttamisesta (Tarja Filatov /sd ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.02.2008 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 147/2010

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 27.02.2008

Käsittely päättynyt 02.12.2010 VaVM 51/2010 vp

Käsittelyvaiheet

29.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

29.02.2008

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

02.12.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​