LA 133/2008

laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 2 §:n 3 a kohdan

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.02.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 180/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 20.02.2009

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

20.05.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: