LA 14/2010

LA 14/2010

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmistusverosta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.04.2010 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 147/2010

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 23.04.2010

Käsittely päättynyt 02.12.2010 VaVM 51/2010 vp

Käsittelyvaiheet

23.04.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

23.04.2010

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

02.12.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​