LA 140/2005

LA 140/2005

laiksi sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa (Päivi Räsänen /kd ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.11.2005 lakivaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 3/2006

Lakivaliokunta

Saapunut: 09.11.2005

Käsittely päättynyt 05.10.2006 LaVM 12/2006 vp

Käsittelyvaiheet

11.11.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

03.03.2006

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- HE 3/2006 vp

05.10.2006

Valmistunut:

- LaVM 12/2006 vp

​​​​