LA 140/2006

laiksi toimeentulotuesta annetun lain 7 b §:n muuttamisesta (Toimi Kankaanniemi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 28.11.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 29.11.2006

Käsittely päättynyt 13.03.2007

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

29.11.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

13.03.2007

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.