LA 141/2003

LA 141/2003

laiksi metsälain 18 §:n muuttamisesta (Pertti Hemmilä /kok ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.11.2003 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 73/2003

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 13.11.2003

Käsittely päättynyt 27.04.2004 MmVM 5/2004 vp

Käsittelyvaiheet

14.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

20.11.2003

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

04.12.2003

Päätetty jatkokäsittelystä.

27.04.2004

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

- MmVM 5/2004 vp

​​​​