LA 15/2004

maantielaiksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.03.2004 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 17/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 03.03.2004

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

04.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- HE 17/2004 vp