LA 154/2003

LA 154/2003

laiksi metsälain muuttamisesta (Sirkka-Liisa Anttila /kesk ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.11.2003 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten
Maa- ja metsätalousvaliokunta lähettänyt 01.04.2004 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 73/2003

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 28.11.2003

Käsittely päättynyt 27.04.2004 MmVM 5/2004 vp

Käsittelyvaiheet

02.12.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

04.12.2003

Päätetty jatkokäsittelystä.

01.04.2004

Pyydetty lausunto:

- LaV

27.04.2004

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- MmVM 5/2004 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 01.04.2004

Käsittely päättynyt 23.04.2004 LaVL 9/2004 vp

Käsittelyvaiheet

02.04.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

15.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- metsäneuvos Jouko Paloniemi, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jarmo Hirvonen, oikeusministeriö

- professori Raimo Lahti, (K)

Merkitty saapuneeksi

- professori Ari-Matti Nuutilan kirjallinen lausunto.

I käsittely

20.04.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Jatkettu I käsittely

23.04.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 9/2004 vp

​​​​