LA 16/2008

LA 16/2008

Laki Sipoonkorven kansallispuistosta (Jacob Söderman /sd ym.)

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.04.2008 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 324/2010

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 11.04.2008

Käsittely päättynyt 22.02.2011 YmVM 20/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Käsittely

15.04.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

13.01.2011

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​