LA 16/2012

LA 16/2012

laiksi tupakkalain 12 §:n muuttamisesta (Merja Mäkisalo-Ropponen /sd ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.05.2012 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan käsiteltäväksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 11.05.2012

Käsittely päättynyt 21.04.2015

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.05.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

21.04.2015

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.