LA 162/2003

LA 162/2003

laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (Leena Rauhala /kd)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.02.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 162/2004

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 19.02.2004

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

20.02.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

06.10.2004

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​