LA 165/2003

laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.03.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 59/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 05.03.2004

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

09.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

20.05.2005

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: