LA 170/2006

laeiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain kumoamisesta ja

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.01.2007 lakivaliokuntaan

Lakivaliokunta

Saapunut: 18.01.2007

Käsittely päättynyt 13.03.2007

Käsittelyvaiheet

23.01.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

13.03.2007

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.