LA 19/2009

LA 19/2009

Laki vesistöön johdettavan lämpöenergian verottamisesta (Sanna Perkiö /kok)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.03.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 147/2010

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 27.03.2009

Käsittely päättynyt 02.12.2010 VaVM 51/2010 vp

Käsittelyvaiheet

14.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

14.04.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

02.12.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​