LA 2/2012

LA 2/2012

laiksi avioliittolain muuttamisesta, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 1 luvun kumoamisesta sekä transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 2 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta (Alexander Stubb /kok ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.03.2012 lakivaliokuntaan

Lakivaliokunta

Saapunut: 22.03.2012

Käsittely päättynyt 21.04.2015

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.03.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

21.04.2015

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.