LA 2/2013

LA 2/2013

Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (Ilkka Kanerva /kok ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 28.02.2013 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 109/2013

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 01.03.2013

Käsittely päättynyt 15.11.2013 VaVM 23/2013 vp

Käsittelyvaiheet

01.03.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

01.03.2013

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

15.11.2013

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​