LA 20/2004

LA 20/2004

Laki yliopistolain muuttamisesta (Maija Rask /sd ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.03.2004 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten
Sivistysvaliokunta lähettänyt 16.03.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 10/2004 HE 10/2004

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 11.03.2004

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

11.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

16.03.2004

Pyydetty lausunto:

- LA 20/2004 vp - PeV

Jatkettu I käsittely

01.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikula, (K)

01.06.2004

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 19/2004 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 16.03.2004

Käsittely päättynyt 28.05.2004 PeVL 19/2004 vp

Käsittelyvaiheet

18.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

18.03.2004

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- HE 10/2004 vp

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

- kuultaviksi edustaja opetusministeriöstä, valtioneuvoston kansliasta, valtioneuvoston oikeuskansleri, edustaja Helsingin yliopistosta ja Suomen yliopistojen rehtorien neuvostosta sekä professori Veli-Pekka Viljanen.

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

Jatkettu I käsittely

31.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Juhani Saarivuo, opetusministeriö

- hallitusneuvos Seija Salo, valtioneuvoston kanslia (K)

- valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikula, Oikeuskanslerinvirasto (K)

- vararehtori Thomas Wilhelmsson, Helsingin yliopisto (K)

- varapuheenjohtaja, rehtori Ilkka Niiniluoto, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

21.04.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

26.05.2004

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

28.05.2004

Yleiskeskustelu

- 26.5. esitelty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 19/2004 vp

​​​​