LA 20/2009

LA 20/2009

Laki tuloverolain muuttamisesta (Bjarne Kallis /kd ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.03.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 133/2009

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 13.03.2009

Käsittely päättynyt 24.11.2009 VaVM 39/2009 vp

Käsittelyvaiheet

17.03.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

17.03.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

24.11.2009

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: