LA 21/2004

LA 21/2004

laiksi asumistukilain 15 §:n muuttamisesta (Marjaana Koskinen /sd ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.03.2004 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 88/2004

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 22.03.2004

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

23.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

13.05.2004

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: