LA 22/2004

laiksi rikoslain 20 ja 25 luvun muuttamisesta (Annika Lapintie /vas ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.03.2004 lakivaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 221/2005 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 25.03.2004

Käsittely päättynyt 13.06.2006 LaVM 10/2006 vp

Käsittelyvaiheet

26.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

08.02.2006

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- HE 221/2005 vp

13.06.2006

Valmistunut:

- LaVM 10/2006 vp