LA 24/2003

LA 24/2003

laiksi kuntoutusrahalain 8 §:n muuttamisesta (Leena Rauhala /kd)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.06.2003 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 3/2005

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 09.06.2003

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

10.06.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

20.04.2005

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​