LA 26/2008

Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.04.2008 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 118/2008 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 24.04.2008

Käsittely päättynyt 11.11.2008 SiVM 672008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

29.04.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

11.11.2008

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: