LA 27/2007

Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.05.2007 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 118/2008 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 21.05.2007

Käsittely päättynyt 11.11.2008 SiVM 6/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.05.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

11.11.2008

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: