LA 28/2007

laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.05.2007 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 166/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 16.05.2007

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.05.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

25.11.2008

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: