LA 29/2005

LA 29/2005

Laki tuloverolain muuttamisesta (Bjarne Kallis /kd ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 31.03.2005 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 117/2005

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 01.04.2005

Käsittely päättynyt 25.11.2005 VaVM 34/2005 vp

Käsittelyvaiheet

01.04.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

I käsittely

01.04.2005

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

25.11.2005

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- HE 117/2005 vp

Valmistunut:

- VaVM 34/2005 vp

​​​​