LA 29/2012

LA 29/2012

laiksi rikoslain 16 luvun muuttamisesta (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.11.2012 lakivaliokuntaan

Lakivaliokunta

Saapunut: 23.11.2012

Käsittely päättynyt 21.04.2015

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

28.11.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

21.04.2015

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.

​​​​