LA 31/2008

laiksi työntekijän eläkelain 82 §:n muuttamisesta (Esko-Juhani Tennilä /vas

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.05.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 68/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 14.05.2008

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

16.05.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

28.05.2009

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: