LA 31/2009

laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain kumoamisesta ja

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.04.2009 lakivaliokuntaan

Lakivaliokunta

Saapunut: 23.04.2009

Käsittely päättynyt 12.04.2011

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

28.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

12.04.2011

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.