LA 32/2010

Laki tieliikennelain muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.05.2010 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 212/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 20.05.2010

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.05.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

29.10.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- HE 212/2010 vp