LA 34/2004

laiksi alkoholilain muuttamisesta (Miapetra Kumpula /sd ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 29.04.2004 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 138/2004 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 03.05.2004

Käsittely päättynyt 09.02.2006 TaVM 1/2006 vp

Käsittelyvaiheet

06.05.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Jatkettu I käsittely

25.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti, kauppa- ja teollisuusministeriö

- lupahallintopäällikkö Anne Aaltonen, sisäasiainministeriö

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: