LA 34/2010

laiksi eduskuntaryhmien tuesta (Timo Kalli /kesk ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 01.06.2010 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 02.06.2010

Käsittely päättynyt 29.10.2010 PeVM 5/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.06.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

03.06.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

10.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eduskuntaryhmän puheenjohtaja Timo Kalli,

- pääsihteeri Jari Partanen, Keskustan eduskuntaryhmä

- eduskunnan apulaispääsihteeri Jarmo Vuorinen, eduskunnan kanslia

- neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö (K)

- pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- ylijohtaja Marjatta Kimmonen, Valtiontalouden tarkastusvirasto

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Mikael Hidén, (K)

14.09.2010

Epävirallinen keskustelu

24.09.2010

Valmistava keskustelu

28.09.2010

Epävirallinen keskustelu

19.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen, eduskunnan kanslia

- professori (emeritus) Antero Jyränki, (K)

- oikeustieteen tohtori, varatuomari Ilkka Saraviita, (K)

Epävirallinen keskustelu

20.10.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

28.10.2010

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

29.10.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 5/2010 vp