LA 35/2008

Laki tuloverolain 57 §:n muuttamisesta (Hannakaisa Heikkinen /kesk ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.06.2008 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 112/2008 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 12.06.2008

Käsittely päättynyt 18.11.2008 VaVM 22/2008 vp

Käsittelyvaiheet

12.06.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

12.06.2008

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

18.11.2008

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: