LA 37/2011

LA 37/2011

laiksi rikoslain 21 luvun muuttamisesta (Markus Mustajärvi /vr ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.12.2011 lakivaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 141/2012

Lakivaliokunta

Saapunut: 09.12.2011

Käsittely päättynyt 07.05.2013 LaVM 8/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.12.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

28.02.2013

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- HE 141/2012 vp

07.05.2013

Valmistunut:

- LaVM 8/2013 vp