LA 38/2009

Laki pelastuslain 29 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.05.2009 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 257/2010 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 15.05.2009

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.05.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

27.01.2011

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: